bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.11.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Sprawozdanie za 2022 rok

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe
Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego 
w Brzegu

Majątek trwały

Lp Dział Wartość
1 Budynki i lokale 72 766,96 zł
2 Grunty 8 282,40 zł
3 Urządzenia techniczne i maszyny 42 103,80 zł
4 Środki transportu 9 118,73 zł
5 Inne środki trwałe 0,00 zł
6 Ogółem: 132 271,89 zł

  

Sprawozdanie za 2021 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie za 2020 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie za 2019 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie za 2018 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 4. Informacja dodatkowaOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 18.11.2022
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 854